อนุมูลอิสระนั้นคืออะไร?

อนุมูลอิสระ คือ “สารพิษ” ในร่างกายของคนเราจะต้องมีประจุไฟฟ้าลบอยู่ในปริมาณมากวิ่ง อยู่รอบๆ เซลล์ของร่างกายคนเราจะต้องมีประจุไฟฟ้าลบเพื่อเป็นเสมือนเกราะในการป้องกันและตรวจจับเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ร่างกาย เรามาดูกันดีกว่าว่า “ประจุไฟฟ้าลบ ได้จากอะไรบ้าง” หาได้จากการกินพืชผัก ผลไม้(การกินเนื้อสัตว์มากไป จะเป็นการดึงประจุไฟฟ้าลบในร่างกายให้เสียไป ) หาได้จากอัญมณี แหวนเงิน แหวนทอง หรือที่เรียกว่า “โลหะบำบัด” หาได้จากเสื้อผ้า เช่น

Read more