บุคลิกภาพ

คำว่า “บุคลิกภาพ” มาจากภาษาละตินว่า Persona หมายถึง หน้ากากที่ตัวละครใช้สวมเวลาออกแสดง เพื่อที่จะแสดงบทบาทตามที่ถูกกำหนดให้ คำจำกัดความของ “บุคลิกภาพ” คือ ผลร่วมอย่างมีระบบของพฤติกรรมต่าง ๆ ตลอดจนทัศนคติและค่านิยมซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยเฉพาะตัวบุคคล ดังนั้นจิตวิทยาบุคลิกภาพจึงเป็นศาสตร์ที่มุ่งศึกษานิสัยของบุคคลซึ่งช่วยให้มองเห็นว่าแต่ละคนแตกต่างกันอย่างไร สมมติว่าเรารู้จักเพื่อนคนหนึ่งเป็นคนรูปร่างสูงโปร่ง เดินตัวตรง มีลักษณะที่แสดงออกเป็นปกติ คือ รักความยุติธรรม ซื่อสัตย์

Read more

การทานซุปที่เป็นหลักสากล

การทานซุปที่เป็นหลักสากล บุคลิกภาพที่ดูดีที่สำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือการรับประทานอาหารบนโต๊ะอาหารเรามาดูเรื่องแรกก่อนเลย วิธีการทานซุปต่างๆ  แบบผู้ดีและเป็นสากลของโลก ว่าเป็นอย่างไร?  การทานซุป ส่วนมากจะตักก็ตักใช่ไหม จริงๆแล้วผิดค่าา!!  ตามหลัก สากลของโลกคือ ค่อยๆปาดหน้าซุป โดยเริ่มจากจุดที่ใกล้ตัวเราคือจุดที่ 1 ไล่ไปเรื่อยๆ จุดที่ 2 และจุด 3 จนถึงมุมชามอีกฝั่งหนึ่งเป็นการปาดช้อนออก ดั่งภาพตัวอย่างด้านบนค่ะเท่านี้เราก็ทานซุปแบบถูกหลักและดูดีที่สำคัญไม่ตกยุคตกสมัยอีกด้วยค่ะ ติดตามบทความที่จะทำให้คุณดูดีได้ทั้งภายนอกและภายใน ที่ www.do-de.com

Read more